Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

Суперсистема за пропъждане на птици

За летище София е закупена нова суперсистема за пропъждане на птици.
Скъпоструващата апаратура може да превежда псувните на оператора в крясъци на всички птичи езици.
Добавено от:MyTpaTa