Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

Продават ВМЗ Сопот

Правителството прие проект за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД – Сопот. Проектът е предложен на Народното събрание за одобрение. На инвеститорите ще бъдат предложени 118 000 000 акции, които са 100% от капитала на дружеството. Покупната цена на 23 600 000 акции може да бъде платена с непарични платежни средства. До участие в приватизация ще се допускат инвеститори, които имат опит в управлението на дружества, произвеждащи отбранителна продукция и опит в реализацията на такава чрез износ, внос и трансфер на оръжие. Изрично изискване е да не са регистрирани в офшорни зони. Приватизацията ще стане с конкурс.
Добавено от:dimi

Коментари

Hammad

2015-09-19 17:45

Hey, that's pouelfwr. Thanks for the news.