Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

Под 10% безработица

През декември безработицата е 9,24%, което е увеличение с 0,17 % спрямо ноември, съобщават от Агенцията по заетостта. Темпът на нарастване е по-слаб в сравнение с декември 2009. Най-голям е делът на новорегистрираните безработни в търговията и преработващата промишленост. Следват освободените от строителството, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството , държавното управление, транспорта и съобщенията и др. Чрез бюрата по труда през месеца са започнали работа 6904 човека. Трудовите посредници са намерили работа на 5003-ма безработни. През декември са заявени 5549 свободни работни места. Частният сектор е заявил 3245 места.
Добавено от:dimi

Коментари