Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

Погледа на Исус

Както си тършувал, чул един глас: -И аз те гледам, и Исус те гледа. Поогледал се крадецът, не видял никого и продължил да тършува. Гласът пак се чул: -И аз те гледам, и Исус те гледа. ...Светнал крадецът с фенерчето си и гледа един папагал. -Ти кой си ?-попитал крадецът. -Аз съм Методи.-отговорил папагалът. -Какъв Методи?Това име на папагал ли е? -А бе и Исус не е име на доберман, ама виж как те гледа.