Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

Парти и сисaдмина

На фирмено парти, решили да си направят бал с маски.
Шефът се маскирал като лъв, секретарката като коза, счетоводителят като лисица, а сисaдмина дошъл с маска 255.255.255.0